Bakau Hijau Sungai Merbok, Malaysia adalah budidaya tiram dan pemulihan hutan bakau masyarakat, yang dipimpin oleh pak dan mak Suk.  Mereka juga mengelola hotel perahu, tour dan memberikan training pada masyarakat.  Budidaya tiram adalah inisiatip dari Prof. Dr. Tan dari CEMACS, Universiti Sains Malaysia

Theme: Overlay by Kaira Copyright 2020 Indonesian Food Safety Institute
Jakarta, Indonesia